Ecologisch werken

Wij zorgen mee voor het milieu omdat dit voor ons en de volgende generaties belangrijk is.
Dit doen wij door onze klanten te sensibiliseren voor “printing on demand” en het printen op recyclage papier. Er worden geen meerkosten aan gerekend om te printen op recyclage papier.
Klanten kunnen langs internet bestanden naar ons doorsturen zodat ze besparen in papieren originelen. Ook kiezen wij voor chloorvrij en gecertifïceerd ecologisch papier zowel kleur- als zwart/wit papier.
Bij onderhoudsbeurten aan de printers worden ALLE stukken van het eerste boutje tot het laaste moertje gerecycleerd en teruggestuurd naar de leverancier die deze op zijn beurt recycleert.
ALLE verbruiksgoederen zoals zoals tonerbussen, silicone-olie, volle toneropvangbakken, inktcartidges, ozonfilters, ...van onze printers, die vroeger in de vuilbak verdwenen, worden nu teruggestuurd voor recyclage.
Wij drukken met mileuvriendelijke inkten en kuisen de drukpersen met milieuvriendelijk kuisproducten.

Op verschillende manieren dragen wij ons steentje bij voor een beter milieu.